Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 128
Lượt truy cập trong tuần: 37
Lượt truy cập trong tháng: 11472
Lượt truy cập trong năm: 168200
Tổng số truy cập: 1358907

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016,

phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2017

  

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHONG TRÀO THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2016

 

Thực hiện văn bản số 1645/UBND-NV ngày 29/11/2016 của UBND quận Thanh Xuân về việc tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND phường, UBND. Phát huy những kết quả đạt được năm 2015, HĐTĐ KT phường Thanh Xuân Trung phối hợp với UB.MTTQ và các đoàn thể phát động, tổ chức nhiều đợt thi đua trong cán bộ công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

UBND phường Thanh Xuân Trung nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, là một trong 11 phường của quận Thanh Xuân, có diện tích tự nhiện 108,2 ha, bao gồm 31 tổ dân phố với số dân 24.038 người. Trên địa bàn phường có 11 đường phố được đặt tên, có di tích lịch sử Gò Đống Thây đã được Nhà nước xếp hạng. Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu chung cư cao tầng được xây dựng hiện đại, dân số ngày càng tăng.

Ngay từ đầu năm UBND phường (Cụm thi đua số III) đã bám sát nhiệm vụ do UBND quận giao. Toàn phường đã tập trung, nỗ lực và đoàn kết khắc phục khó khăn; hăng hái ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đề ra. Xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ thiết thực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2016

1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của TP, Quận. Nhận thức được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể phường đã rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng; lãnh đạo chỉ đạo việc học tập, quán triệt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận đến toàn thể cán bộ công chức, nhân viên; triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm của cơ quan.

Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản trên được phổ biến rộng rãi và cụ thể, chi tiết đến từng đoàn thể, cán bộ công chức, nhân viên phường. Hội đồng Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng phường đã nghiên cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT; căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan và nhiệm vụ trọng tâm của phường đã chi tiết hoá nội dung thi đua, hướng dẫn các đoàn thể, cán bộ công chức, nhân viên phường thực hiện theo đúng quy định các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng.

Công tác đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả các phong trào thi đua luôn được Lãnh đạo UBND Phường quan tâm chỉ đạo thông qua báo cáo công tác quý, năm. Coi thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy tinh thần hăng say lao động cho cán bộ công nhân viên, đúng người đúng việc, chính xác, công khai, dân chủ, kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần và khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Hàng năm tổ chức thực hiện sơ, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Năm 2016 UBND phường đăng ký thi đua, đồng thời tổ chức cho các đoàn thể, cán bộ công chức đăng ký các danh hiệu thi đua theo hướng dẫn của Thành phố, Quận. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Quận phát động. UBND Phường đã phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Người tốt việc tốt”; các phong tào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua

2.1. Phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế, thu ngân sách:

Uỷ ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo tăng cường phối hợp quản lý thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh kiểm tra công tác thu nộp thuế. Tăng cường quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các khu chung cư, nhà cao tầng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đến ngày 30/11/2016 là 63.014.262.000đ/61.882.397.000đ, đạt 102%, ước cả năm là 65 tỉ/61.882.397.000đ, đạt 105%. Tổng số thu do phường thu là 2.479.063.000đ/ 2.010.000.000đ đạt 123%, trong đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.194.187.000đ/1.700.000.000đ đạt 129%, thu phí và lệ phí là 134.876.000đ/160 triệu đạt 84,2%, thu khác ngân sách là 150 triệu/150 triệu, đạt 100%.

Chi ngân sách đảm bảo cân đối, đáp ứng các nhiệm vụ KT-XH, AN-QP, thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nghiêm túc kỷ luật tài chính trong sử dụng, quản lý, điều hành chi ngân sách, đảm bảo chi hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, các nội dung chi bám sát dự toán.

2.2. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai, GPMB:

* Đầu tư xây dựng: Các công trình được Quận giao chủ đầu tư 2016 đã hoàn thành và đang thanh quyết toán đúng tiến độ.

Đã triển khai thi công xong 08 công trình trong năm 2016: Câu lạc bộ tổ 15 cũ (tổ 7 mới); ngõ 102 Nguyễn Huy Tưởng; ngõ 85 phố Hạ Đình; ngõ 12 Khuất Duy Tiến, ngõ 301, 335 Nguyễn Trãi; ngõ 63 phố Vũ Trọng Phụng và công trình Cải tạo nhà văn hóa phường; công trình cải tạo, nâng tầng nhà hội họp tổ 26 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện đang đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình được UBND quận giao chủ đầu tư xây dựng năm 2017.

* Quản lý đất đai, trật tự xây dựng: - Tiến hành nạo vét các ngõ ngách như ngõ 138 Hạ Đình, ngõ 90, 99 Nguyễn Tuân, ngách 328/60 Nguyễn Trãi.

Thành lập Tổ công tác ứng trực quản lý đất đai quản lý trật tự xây dựng. Hoàn thành công tác kiểm đếm quản lý đất đai, quản lý TTXD khu vực Gò Đống Thây. Xử lý thu hồi gần 70 m2 đất công đã bị lấn chiếm nhiều năm nay tại ngõ 28 phố Hạ Đình (liền kề nhà hội họp tổ 26).

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi

phạm, không để phát sinh tồn đọng.

* Quản lý đô thị: Thường xuyên rà soát và đề nghị thay thế 45 bóng đèn bị cháy hỏng trên địa bàn phường. Kiểm tra rà soát và đề nghị UBND quận tổ chức cắt tỉa, chặt hạ thay thế 20 cây xanh có nguy cơ gẫy đổ trong mùa mưa bão.

Phối hợp khảo sát hiện trạng hệ thống thoát nước bị úng ngập đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát, nạo vét ở các ngõ xóm là 110m3.

Đã phối hợp với các phòng Ban của UBND Quận tổ chức khảo sát các vị trí bể phốt cần thông hút của các dãy nhà Chung cư cũ trên địa bàn phường để báo cáo xin ý kiến UBND quận hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện việc thông hút.

Đẩy mạnh thực hiện năm trật tự Văn minh đô thị trên địa phường, tăng cường công tác xử lý biển hiệu quảng cáo sai quy định. Công an phường đã đôn đốc 15 cơ quan, 320 hộ mặt đường thực hiện cam kết không để xe đạp, xe máy ở vỉa hè từ 7h đến 17h30 hàng ngày; ký cam kết 196 hộ dân dọc đường Nguyễn Trãi thực hiện tuyến phố điểm về văn minh đô thị theo Kế hoạch 115 của Công an TP; giải tỏa vi  phạm 42 lượt, tháo dỡ 120 mái che, mái vẩy, phá 1622 bục bệ, thu 2398 ghế, 48 bạt, 36 ô, 289 biển quảng cáo; 389 băng zôn,tem nhãn quảng cáo. Xử lý dứt điểm 03 chợ cóc, 10 điểm vi phạm về trật tự đô thị.

Duy trì trật tự không để tái lấn chiếm 3 điểm chợ cóc (85 Hạ Đình; ngõ 328 Nguyễn Trãi và chợ Chính Kinh). Duy trì tuyến phố Nguyễn Huy Tưởng là tuyến phố điểm về văn minh đô thị.

 Phối kết hợp với Hợp tác xã môi trường Thành Công duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu trong các cơ quan và sáng thứ bảy hàng tuần tại các cụm dân cư, tổ dân phố; tiếp tục duy trì các tuyến phố “An toàn giao thông, trật tự đô thị và văn minh thương mại” trên trục đường Nguyễn Trãi và phố Hạ Đình, cuối đường Vũ Trọng Phụng.

* Cấp Giấy chứng nhận QSD đất:  Đã Xét duyệt trình UBND Quận 18 hồ sơ xin

cấp GCN. Tổng hợp, đề nghị UBND quận để báo cáo UBND Thành phố xem xét tháo gỡ những trường hợp vướng mắc trong việc cấp GCN QSDĐ còn tồn đọng trên địa bàn phường.

2.3. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội:

* Công tác văn hóa: Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan đến bầu cử. Tuyên truyền trang trí trực quan phục vụ công tác bầu cử; ngày Gia đình 28/6; ngày Dân số thế giới 11/7; ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; ngày 19/8 Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9; ngày 10/10 giải phóng Thủ đô. Triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý di tích, dịch vụ văn hoá trên địa bàn phường; Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động quảng cáo, cơ sở kinh doanh băng đĩa hình, cơ sở Karoaoke, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử và các cơ sở bán tranh ảnh, lịch, văn hoá phẩm. Tổ chức chạy Olimpíc với hơn 600 người tham gia. Tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới của quận đạt 02 giải khuyến khích cự li 5000m nam và 3000m nữ. Chỉ đạo 100%  các Tiểu ban chăm sóc trẻ em tổ chức lễ vào hè thu hút nhiều trẻ em tham gia; Tổ chức tập luyện và thi đấu các môn TDTT hè năm 2016 quận Thanh Xuân, đạt 01 giải nhì bơi lội.

* Công tác lao động thương binh - xã hội: Thực hiện việc chi trả lương cho các đối tượng được hưởng chính sách đúng thời gian. Thăm hỏi tặng quà cho 613 hộ gia đình chính sách, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo với tổng số tiền 193.500.000đ. Chuyển quà của Chủ tịch nước và thành phố đến 190 đối tượng chính sách, tổng số tiền 129 triệu đồng nhân dịp 27/7.  Chuyển đến 13 đối tượng chính sách với tổng số tiền 13 triệu đồng nhân dịp 02/9.Tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn mỗi số 2 triệu đồng. Giảm 07 hộ nghèo đạt 100% chỉ tiêu quận giao.Vận động nhân dân xây dựng quỹ khuyến học và đăng ký gia đình khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với ban chăm sóc thiếu niên nhi đồng tổ chức hội thi thiếu nhi hè cho các cháu; tham gia hội thi Trăng rằm tại TTVH quận đạt giải 3.

* Công tác giáo dục:

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đảm bảo chất lượng, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt phong trào đổi mới dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Các trường tổ chức tổng kết năm học và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa phương. Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; có 19 đồng chí giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi; 01 giáo viên chủ nhiệm giỏi, 02 đồng chí quản lý giỏi cấp Quận; 09 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 47/52 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến; kết thúc năm học 2015-2016 tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và lên lớp thẳng đạt 100%, có 01 học sinh đạt Huy chương Đồng cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học  trẻ Việt Nam; 01học sinh đạt Huy chương Vàng cấp Thành phố môn Cờ vua, 01học sinh đạt giải khuyến khích môn Tiếng Anh. Trường Mầm non Tuổi Thơ có 07 lớp, thu hút 375 cháu; số học sinh đạt Bé khỏe, Bé ngoan đạt tỷ lệ 100%; có 05 giáo viên giỏi và 02 quản lý giỏi cấp quận.

Quản lý tốt các lớp Mầm non tư thục trên địa bàn phường 7/7 lớp mầm non tư thục được cấp giấy phép hoạt động.

* Công tác y tế: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Tổ chức chiến dịch uống vitamin A đợt I cho trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi, cân đo cho trẻ em dưới 5 tuổi, đạt 100%. khám lồng ghép chương trình giải phóng mù lòa và người cao tuổi cho 1.360 người. Kiểm tra 106 lượt/53 cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm, nhắc nhở và hướng dẫn tại chỗ 11 cơ sở, xử phạt hành chính 05 cơ sở với tổng số tiền phạt thu được là 8.750.000đ. Kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, có 19/19 cơ sở hoạt động có giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

* UBND phối hợp với UB.MTTQ phường tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016 bàn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp phụ nữ, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác hiến máu tình nguyện năm 2016 vượt chỉ tiêu quận giao 205/112 chỉ tiêu, đạt 183% kế hoạch năm.

2.4. Phong trào thi đua trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng:

Tăng cường công tác ứng trực, xây dựng phương án bảo vệ bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Công an phường thực hiện tốt việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, yêu cầu 2.967 lượt hộ ký cam kết phòng chống trộm; lập hồ sơ đưa 03 người lầm lỗi giáo dục tại phường. Điều tra khám phá tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội: 26 vụ, 28 đối tượng; bắt 03 đối tượng có lệnh truy nã. Thông qua hệ thống loa truyền thanh và họp tổ dân phố tuyên truyền ngăn chặn số người nghiện ma túy, vận động đối tượng tự cai nghiện tại gia đình; bắt truy tố 06 vụ; bắt xử lý hành chính 300 triệu đồng; lập hồ sơ đi trung tâm cai nghiện tự nguyện 08 đối tượng. Thường xuyên rà soát phát hiện các đầu mối an ninh kinh tế, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an quận và Công an thành phố phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, bắt 06 vụ, 06 đối tượng, trong đó chuyển Công an quận xử lý 03 vụ, 03 đối tượng, xử lý hành chính 03 vụ, 03 đối tượng, phạt hành chính 128 triệu đồng;  kiểm tra xử lý 472 trường hợp vi  phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, phạt hành chính 258.520.000đ. Kiểm tra 251 lượt nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ; 83 lượt karaoke, 165 lượt cầm đồ, 126 lượt Internet, 23 lượt cơ sở cắt tóc gội đầu, phạt hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền 39.250.000đ. Công an phường phối hợp tham gia kiểm tra đôn đốc PCCC ở 155 lượt cơ quan, xí nghiệp và 2868 lượt hộ dân, 67 lượt các cơ sở kinh doanh gas, xăng dầu. Xử lý vi phạm tạm trú 62 trường hợp, xử phạt hành chính 12.400.000đ. Tuyên truyền vận động nhân dân thu hồi, giao nộp 03 dao chọc tiết lợn, 01 mã tấu, 02 thanh kiếm, 05 viên đại, 02 quả đạn pháo, 01 lựu đạn.

Ban chỉ huy quân sự duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, Tết trong quý, quân số đảm bảo 100% nhất là dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016. Tổ chức tốt công tác gặp mặt tân binh và gia đình tân binh, tặng quà cho tân binh. Bàn giao tân binh cho các đơn vị đảm bảo 100% quân số theo kế hoạch quận giao. Công tác đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ được 314 trường hợp, đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 được 61 trường hợp. Đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, 446 trường hợp. Công tác hậu phương quân đội đã xét được 5 hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 62/CP. Tổ chức di chuyển nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng là 27 công dân. Chuẩn bị công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2016.

2.5 Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn UBND nhiệm kỳ mới:

Hoàn thành tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đúng kế hoạch. Thu hồi đủ các loại dấu Ban, Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu về UBND phường, tổ chức bảo quản và lưu trữ số phiếu bầu của phường và các tài liệu của Ủy ban bầu cử, Ban và Tổ bầu cử chuyển đến theo quy định. Tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ  2016 - 2021, cấp giấy chứng nhận đủ tư cách đại biểu HĐND cho 29 đại biểu HĐND phường; bầu các chức danh Chủ tịch, PCT HĐND, Trưởng, phó các ban của HĐND; Chủ tịch, các PCT UBND và các UV UBND phường.

2.6. Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, tư pháp và giải quyết đơn thư:

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ phường. Duy trì thường xuyên các mối quan hệ công tác với các phòng ban chuyên môn của quận, với các tổ chức đoàn thể trong phường nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm. Duy trì tốt việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. Cuối tháng 11 năm 2016 bộ phận một cửa đã tiếp nhận và giải quyết theo quy định được là 5.905 hồ sơ với tổng số lệ phí thu được là 134.876.000đ. Giải quyết được 344 trường hợp khai sinh, 59 trường hợp khai tử, 98 trường hợp đăng ký kết hôn.

Tập trung thực hiện kế hoạch công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; Công tác Tư pháp; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Các đơn thư, kiến nghị phản ánh của nhân dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước; niêm yết công khai Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan. Tích cực xem xét cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết nhiệm vụ chuyên môn không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Duy trì quy chế hoạt động của UBND phường và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cán bộ, công chức và nhân viên UBND phường đảm bảo hiệu quả; đổi mới công tác bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính của cán bộ, công chức. Xây dựng

Kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trình UBND quận.

Công tác thi đua - khen thưởng: tập trung thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2016; kiện toàn Hội đồng  thi đua khen thưởng phường; phát động cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016”. Chỉ đạo các cán bộ công chức, nhân viên UBND Phường gắn nội dung, mục tiêu phong trào thi đua với thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội. Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm đã được UBND quận khen thưởng cho 01 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, khen thưởng; 06 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

2.7 Phong trào thi đua An toàn thực phẩm

Tập trung thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm, kế hoạch tháng hành động, đặc biệt là vào các dịp Lễ, Tết. Định kỳ giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường, đảm bảo các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải sạch, gọn, bày bán thức ăn trên bàn cao nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh: 02 bài/tháng, phát thanh trên hệ thống loa truyền thành 16 lần/tháng. UBND phường phối hợp với Trạm y tế, phòng y tế quận tập huấn cho chủ cơ sở và người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm 96 người/82 cơ sở. Trạm y tế phường tham mưu cho UBND phường thành lập 02 đoàn kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn phường, phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở với số tiền 13.750.000đ, tiêu hủy sản phẩm 04 cơ sở.

2.8 Phong trào thi đua của UB.MTTQ và các đoàn thể:

Xác định rõ tầm quan trọng, động lực tích cực của phong trào thi đua và trọng tâm các chương trình kế hoạch công tác, UB.MTTQ và các đoàn thể của phường chủ động xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện có hiệu quả chương trình, quy chế phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05 về quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư”. Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND phường, các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Công đoàn cơ sở phường tổ chức phát động phong trào thi đua phát, huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, tích cực chủ động tham mưu đề xuất.

Gắn phong trào thi đua với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, ngay từ đầu năm Hội phụ nữ phường đã tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ, hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với nội dung phù hợp, thiết thực, tổ chức thành công hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, quét vôi gốc cây trên địa bàn phường. Duy trì và thực hiện tốt phong trào thanh niên lập nghiệp, tình nguyện, tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông,  phòng chống tệ nạn xã hội góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường.

2.9 Kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng

UBND phường đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ tốt, đoàn kết nội bộ, có ý thức xây dựng cơ quan vững mạnh, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo Phường thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; tích cực tuyên truyền hướng dẫn vận động cán bộ, công chức hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, thành tích, không khen thưởng tràn lan, động viên kịp thời; phát động các phong trào thi đua toàn diện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Quận giao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Kết quả đạt được

Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đã đạt được nhiều thành tích thiết thực do có sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức phường khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được như sau:

- Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ: 01 tập thể.

- Giấy khen của UBND quận về hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm gồm 01 tập thể và 05 cá nhân.

- UBND quận tặng Danh hiệu “Người tốt, việc tốt”: 06 cá nhân.

2. Tồn  tại, hạn chế

Một số bộ phận cán bộ, công chức chưa thực sự tích cực trong phong trào thi đua, chưa tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng tham mưu giải quyết công việc chưa được nâng lên rõ nét; việc nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt đã quan tâm hơn nhưng vẫn còn hình thức.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2016

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức và nhân dân trong toàn phường. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Thành phố và Quận. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Thanh Xuân Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Phường, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2016 như sau:

1.1. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thu ngân sách, tổ chức rà soát không để xót các hộ kinh doanh buôn bán, dịch vụ không nộp thuế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu quận giao. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Cùng với đó, cần thực hiện tốt các mục tiêu an sinh - phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

1.2. Đẩy mạnh năm trật tự văn minh đô thị, tiếp tục giải quyết trật tự đô thị các tuyến Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và duy trì không để quảng cáo rao vặt tái diễn tại các nơi đã xử lý. Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Kiểm tra, rà soát xử lý các biển quảng cáo, biển hiệu sai theo quy định. Tổ chức tốt ngày hội toàn dân đoàn kết; tổ chức đánh giá, bình xét tổ văn hóa và gia đình văn hóa đảm bảo công bằng thực chất, đúng tiêu chuẩn. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm, dân số gia đình trẻ em và phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

1.3 Tập trung thu thập dữ liệu, tài liệu hoàn thiện hồ sơ địa chính. Tiếp tục hoàn thiện số liệu rà soát những trường hợp chưa được cấp GCN QSD đất ở, QSH nhà ở trên địa bàn phường, phối hợp với các cơ quan hữu quan thúc đẩy công tác tiếp nhận và trình cấp có thẩm quyền cấp GCN QSD đất ở và QSH nhà ở cho công dân trên địa bàn.

1.4.  Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang;

1.5. Thi đua đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc trong cơ quan Ủy ban nhân dân phường, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế - xã hội theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ trách nhiệm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện có hiệu quả công tác tham nhũng phòng chống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

1.6. Triển khai các phong trào thi đua do các cấp phát động như: phong trào: “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội, đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng các tiêu chí thi đua, tiêu chí chấm điểm cụ thể, sát thực đảm bảo khoa học, khách quan làm cở sở triển khai thực hiện. Hàng tháng đều có tổng hợp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, các đơn vị, tổ dân phố; sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng.

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ

Chỉ đạo tăng cường phối hợp quản lý thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh kiểm tra công tác thu nộp thuế. Tăng cường quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các khu chung cư, nhà cao tầng; đề nghị UBND quận để báo cáo UBND Thành phố xem xét tháo gỡ những trường hợp vướng mắc trong việc cấp GCN QSDĐ còn tồn đọng trên địa bàn phường.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017 được giao và tình hình thực tế của địa phương, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đặt công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực để thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ; củng cố vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng./.

 

Nơi nhận:

- UBND quận Thanh Xuân;

- Phòng Nội vụ quận;

- HĐTĐ-KT quận;

- TT Đảng uỷ - TT HĐND phường; 

- MTTQ và các đoàn thể phường;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Thọ