Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 141
Lượt truy cập trong tuần: 436
Lượt truy cập trong tháng: 522
Lượt truy cập trong năm: 178230
Tổng số truy cập: 1368937

DỰ ÁN GÒ ĐỐNG THÂY DỰ ÁN GÒ ĐỐNG THÂY

Nội dung tuyên truyền Công tác GPMB Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:47  | Lượt xem: 25
Dự án có tổng diện tích 15.336m2 (Thực hiện giai đoạn 01 với diện tích 8.855m2 đất). UBND quận Thanh Xuân đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với  02 tổ chức và 67 trường hợp (trong đó...

Quận Thanh Xuân: Triển khai tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

Ngày đăng 18/03/2022 | 11:26  | Lượt xem: 146
UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị thông báo về kế hoạch, tiến độ thu hồi đất, GPMB và công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường...

Giấy mời tới dự buổi họp thông báo kế hoạch, tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng và công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Gò Đống Thây phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân

Ngày đăng 17/03/2022 | 08:43  | Lượt xem: 31
Các giấy mời tới dự buổi họp thông báo kế hoạch, tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng và công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Gò Đống Thây phường Thanh...

Quận Thanh Xuân chuẩn bị tổ chức hội nghị thông báo kế hoạch, tiến độ thu hồi đất thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

Ngày đăng 15/03/2022 | 07:00  | Lượt xem: 16
Dự kiến sáng ngày 17/3/2022, UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức hội nghị thông báo kế hoạch, tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng và công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Tu bổ, tôn tạo...