Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 114
Lượt truy cập trong tuần: 448
Lượt truy cập trong tháng: 534
Lượt truy cập trong năm: 178242
Tổng số truy cập: 1368949

 

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 Tại đây

Công khai số liệu dự toán 2019 Tại đây

Công khai dự toán ngân sách quý I năm 2019 . Tại đây

Công khai số liệu quyết toán năm 2018 Tại đây

Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019 Tại đây

Công khai thực hiện dự toán 9 tháng năm 2019 Tại đây

Công khai Số liệu dự toán ngân sách năm 2020 Tại đây

Công khai Số liệu quyết toán Quý I năm 2020 Tại đây.

Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Download Tại đây

Công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2019. Download Tại đây

Công khai thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Download Tại đây