Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 116
Lượt truy cập trong tuần: 449
Lượt truy cập trong tháng: 535
Lượt truy cập trong năm: 178243
Tổng số truy cập: 1368950

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Nguyễn Xuân Hải

Bí thư

2.

Bà Đỗ Thị Nguyệt Ánh

Phó Bí thư thường trực

3. Ông Nguyễn Mạnh Đạt 

Phó Bí thư

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Nguyễn Mạnh Đạt

Chủ tịch

2.

Ông Phạm Anh Vũ

Phó Chủ tịch

3.

Bà Đỗ Thúy Huyền

Phó Chủ tịch

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Nghiêm Xuân Công

Chủ tịch

2.

Ông Tạ Hữu Kiện

Phó Chủ tịch