Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 141
Lượt truy cập trong tuần: 105
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 189830
Tổng số truy cập: 1380537

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

QUẬN THANH XUÂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE
Ngày đăng 23/09/2022 | 09:00  | Lượt xem: 23

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản số 1611/UBND-VH&TT về tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, UBND quận giao phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, đôn đốc, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo có liên quan về thực hiện công tác quản lý văn hóa, dịch vụ karaoke của Thành phố và Quận, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Công an quận duy trì và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với những cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 11 phường tổ chức đợt ra quân cao điểm kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

UBND quận giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận thực hiện rà soát các cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đang hoạt động; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có); chủ trì tham mưu UBND quận văn bản thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phòng Y tế, phòng Lao động - Thương binh và xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, về lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ngoài ra, UBND quận yêu cầu UBND 11 phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke; đặc biệt tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phường.

Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành phường thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Kiên quyết không để các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động khi chưa được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Phát huy hiệu quả của đội tuần tra đêm để kịp thời phát hiện, xử lý cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đăng tải thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm trên trang thông tin điện tử phường để người dân được biết.

Chủ tịch UBND phường hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND quận khi có cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm trên địa bàn phường./.