Văn Bản của phường Văn Bản của phường


Số văn bản Số 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2020
Người ký
Trích yếu Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác