Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 132
Lượt truy cập trong tuần: 444
Lượt truy cập trong tháng: 530
Lượt truy cập trong năm: 178238
Tổng số truy cập: 1368945

ĐƯỜNG DÂY NÓNG COVID-19 ĐƯỜNG DÂY NÓNG COVID-19

Đường dây nóng Covid-19
Ngày đăng 17/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 183

  Địa điểm: TYT Phường Thanh Xuân Trung                        
 

Nội dung: LỊCH TRỰC TUẦN TỪ 10/01/2022 - 31/01/2022

                   
STT Họ và tên SĐT Ngày GHI CHÚ 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
1 Nguyễn Thị Thúy Hà 0964564477                                             Phụ Trách Chung
2 Nguyễn Thị Phương Thảo 0382557053   x       x     x     x     x   x     x   x Báo cáo F0 bên Ủy ban
3 Phạm Thị Phương 0985042756   x       x     x     x     x   x     x   x  
4 Nguyễn Thị Yến 0975782455     x   x     x     x     x   x     x        
5 Nguyễn Ngọc Lê Hân 0904136585     x   x     x     x     x   x     x       Báo cáo F1 
6 Đỗ Thị Kim Anh 0358718806 x     x     x     x     x         x     x   Báo cáo F0 trên trung tâm 
7 Nguyễn Phương Thảo 0948286979 x     x     x     x     x         x     x    
8 Trần Thị Hồng 0909603484                                             Chịu trách nhiệm báo cáo và làm tờ trình 
                                       
 
Nội dung: LỊCH TRỰC TUẦN TỪ 01/02/2021 - 28/02/2022
                                   
                                                               
TT Họ và tên SĐT Ngày GHI CHÚ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
1 Nguyễn Thị Thúy Hà 0964564477                                                         Phụ Trách Chung
2 Nguyễn Thị Phương Thảo 0382557053       x     x     x   x     x         x     x   x     x Báo cáo F0 bên ủy ban
3 Phạm Thị Phương 0985042756       x     x     x   x     x         x     x   x     x  
4 Nguyễn Thị Yến 0975782455 x       x       x       x     x   x     x     x   x      
5 Nguyễn Ngọc Lê Hân 0904136585 x       x       x       x     x   x     x     x   x     Báo cáo F1 
6 Đỗ Thị Kim Anh 0358718806     x     x   x     x     x     x   x     x         x   Báo cáo F0 trên trung tâm 
7 Nguyễn Phương Thảo 0948286979     x     x   x     x     x     x   x     x         x    
8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0948263873   x                                                      
9 Trần Thị Hồng 0909603484   x                                                     Chịu trách nhiệm báo cáo và làm tờ trình