Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 600
Lượt truy cập trong tuần: 7212
Lượt truy cập trong tháng: 13281
Lượt truy cập trong năm: 321637
Tổng số truy cập: 2435747

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

QUẬN THANH XUÂN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2022
Ngày đăng 29/09/2022 | 18:00  | Lượt xem: 230

Ngày 28/9/2022, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn quận.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11) trên địa bàn quận, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thương tôn Hiến pháp và pháp luật.

Cùng với đó, thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn quận thường xuyên, liên tuc, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề được dư luận quan tâm trên địa bàn.

Chủ đề năm 2022: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022, các ngành, các cấp thành phố Hà Nội đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND quận giao các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội;...

Cùng với đó, tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn quận gắn với hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND Thành phố; tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;...

Ngoài ra, các đơn vị liên quan và UBND 11 phường tổ chức hoạt động tọa đàm, giao lưu, đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí... cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân và doanh nghiệp;...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, trọng tâm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022./.

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin quận